Lexia Lönnrotinkatu

2016-2018 Lexia Asianajotoimisto Oy
Law office interior design, Helsinki, 1600 m²
Graphic design: Laura Rautaheimo
Photographer:
Mikko Tornivuori